News
[19. 03. 2023] » Více...
[06. 12. 2022] KAM S KIWI V ROCE 2023 » Více...
[09. 11. 2022] KATALOG 2023 » Více...
Foto

Swiebodzin
zájezd: To nejhezčí z Polska (19.-23.8.2017)
autor: Ladislav Mašek

Right menu

SOUTĚŽE
 • Zašlete nám fotku ze své dovolené s Kiwi a získejte každý měsíc slevu až 3.000,- na další zájezd!
 • Zúčastněte se naší vědomostní soutěže a vyhrajte další slevy na zájezdy!
ZPRAVODAJ

Zadejte svou e-mailovou adresu pro zasílání našich nabídek přímo do Vaší schránky!

ŽHAVÉ
 
ČESKO
 
EVROPA
 
SVĚT
 
NA MÍRU
 
UBYTOVÁNÍ
   

Česká Republika OD KUKSU PŘES PECKU DO TRUTNOVA

15. 9. 2024
244005
 • Cena:
  990,- Kč
 • Doprava:
  autobusem
 • Cena zahrnuje:
  dopravu autobusem, průvodce
 • Cena nezahrnuje:
  stravu, vstupné

Vydáme se líbezné krajiny pod nejvyššími českými horami. Navštívíte zajímavé památky a budete se pohybovat v pěkné přírodě. A září je ideální dobou na výlety.

Z Prahy pojedeme od stanice metra B Černý Most v 6.45 h směr Hradec Králové, první zastávka bude na Kuksu. Jeden z nejkrásnějších barokních areálů v půvabné krajině Podkrkonoší, 5 km východně od Dvora Králové. Zasloužil se o něj František Antonín Špork ( 1662-1738), majetný císařský generál, významný objednavatel uměleckých děl na přelomu 17. a 18. stol. Vybudoval zde šlechtickou rezidenci, podnět k založení dal příznivý výsledek zkoumání zdejších minerálních pramenů. Osu areálu vytvořilo Labe, na levém břehu byly Šporkovy lázně s rezidencí, na pravém hospital. Vše doplněno zahradami, sochami, fontánami a spojeno mostem. Hospital byl založen jako místo odpočinku vysloužilých vojáků, o které pečoval řád milosrdných bratří. Na vzhledu této významné památky se podíleli umělci světového formátu: především architekt Giovanni Alliprandi a sochař Matyáš Bernard Braun. Areál hospitalu Kuks je proslulý monumentálním kostelem Nejsvětější Trojice, cyklem nástěnných maleb Tanec Smrti, alegoriemi ctností (12 soch) a neřestí (12 soch). A též jednou z nejstarších lékáren- U granátového jablka. V rámci prohlídky si prohlédnete zejména obrazárnu , nově restaurovaný cyklus maleb Tanec Smrti, kostel, barokní lékárnu a v lapidáriu se seznámíte s originály alegorií Ctností a Neřestí. Přírodní galerie Braunův Betlém je monumentální umělecké dílo sestávající ze skupiny soch a reliéfů, které byly vytvořeny a ponechány ve volné přírodě v lese mezi Dvorem Králové a Kuksem.

Přehrada Les království je údolní přehradní nádrž na Labi z let 1910-1920 ( důvodem ke stavbě byla velká voda v r. 1887). Přehrada je vysoká 41 m, hráz je dlouhá 218 m. Na levém břehu ji lemuje rozsáhlý lesní komplex „ Les království“, zbytek starého hraničního hvozdu, po němž přehrada získala jméno. Architektura tohoto vodního díla v nádherné krajině je originální a pohádková. Celý soubor staveb je pojednán v romantizujícím pseudogotickém stylu. Samotná koruna hráze je doplněna dvěma branami s ozdobnými věžičkami. Domek hrázného připomíná malý kamenný hrad.

Pokračujeme přes Bílou Třemešnou na úpatí Zvičiny, lidová architektura. Zvičina ( 671 m) , nejvyšší bod Zvičinsko-kocléřovského hřbetu. Těsně pod vrcholem stojí Raisova chata s rozhlednou, nedaleko je barokní kostelík sv. Jana Nepomuckého.

Hrad Pecka je nazýván Perlou Podkrkonoší. Z hradní vyhlídky je v plné kráse vidět centrální masiv Krkonoš, též vrch Tábor s poutním kostelíkem i Zvičina - nejvyšší bod regionu. První písemná zmínka o hradu je z r. 1322. Sloužil původně k ochraně zemské hranice a zlatých dolů u obce Stupná, kde se těžilo po celý středověk. Od konce 15. stol. byl hrad rozšiřován o obytné části, od 2. poloviny 16. stol. následovala celková renesanční přestavba. Úpravou interiérů ji na počátku 17. stol. završil Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic. Na místě strohého hradu nyní stálo krásné panské sídlo se čtyřmi obytnými paláci, z vnitřní i vnější strany byly zdobeny malovanými erby rodu Škopků a Harantů. Po tragické smrti Kryštofa Haranta v červnu 1621 získal Pecku Albrecht z Valdštejna. Po ročním držení ji daroval řádu kartuziánů z Valdic u Jičína, byla využívána pouze jako letní sídlo. Téměř neobývaný zámek postupně chátral, zkázu dokonal požár v r. 1830. Následovalo úředně posvěcené rozebírání zdiva, které trvalo až do r. 1921, kdy objekt získala do vlastnictví obec Pecka. A právě obyvatelé městečka se zasloužili alespoň o částečnou rekonstrukci hradu, turisticky zpřístupněn byl v r.1968. Prohlídková trasa představuje nejznámějšího majitele hradu Kryštofa Haranta - cestovatele, spisovatele, hudebního skladatele a politika. Prohlédneme si též renesanční obrazárnu , rytířský sál a černou kuchyni.

Poslední zastávka bude věnována městu Trutnov ( 30 000 obyvatel). Mytologické počátky města jsou neodmyslitelně spojeny s postavou draka. Podle pověsti při zakládání osady v 11. stol. dřevorubci spatřili strašlivou saň. Hrozně se vylekali, rozběhli se za neohroženým rytířem Albrechtem z Trautenbergu a společnými silami saň zdolali. Drak se tak navždy vepsal do charakteru města a jeho odraz můžete spatřit doslova na každém kroku.

Historické centrum je od r.1990 městská památková zóna. Tvoří ji nepravidelný, dodnes patrný oválný útvar, původně ohraničený městskými hradbami. Čtvercové Krakonošovo náměstí s budovou Staré radnice, původně ze 16. stol., Krakonošova kašna, sloup se sousoším Nejsvětější Trojice a také u nás téměř jediný pomník císaře Josefa II. Velký soubor renesančních a barokních měšťanských domů. Ojedinělé podloubí lemuje nejen všechny čtyři strany náměstí , ale i přilehlé ulice. Na okraji historického jádra pivovar Krakonoš (zde pracoval Václav Havel).

Následuje zpáteční cesta do Prahy., návrat opět po dálnici na Černý Most.