News
[19. 03. 2023] » Více...
[06. 12. 2022] KAM S KIWI V ROCE 2023 » Více...
[09. 11. 2022] KATALOG 2023 » Více...
Foto

Swiebodzin
zájezd: To nejhezčí z Polska (19.-23.8.2017)
autor: Ladislav Mašek

Right menu

SOUTĚŽE
 • Zašlete nám fotku ze své dovolené s Kiwi a získejte každý měsíc slevu až 3.000,- na další zájezd!
 • Zúčastněte se naší vědomostní soutěže a vyhrajte další slevy na zájezdy!
ZPRAVODAJ

Zadejte svou e-mailovou adresu pro zasílání našich nabídek přímo do Vaší schránky!

ŽHAVÉ
 
ČESKO
 
EVROPA
 
SVĚT
 
NA MÍRU
 
UBYTOVÁNÍ
   

Německo Cesta do středu Německa (hlavně Hesensko)

18. 5. - 21. 5. 2023
231601
 • Cena:
  9990,- Kč
 • Doprava:
  autobusem
 • Cena zahrnuje:
  Cena zahrnuje: dopravu velkým autobusem, ubytování se snídaní (3x), plné pojištění, průvodce
 • Za příplatek:
  jednolůžkový pokoj (1990 Kč)

Položili jste si někdy otázku, kde leží střed Spolkové republiky Německo? Na tuto otázku není vůbec jednoduché odpovědět. Tento náš zájezd míří zejména do Hesenska, ale i do Durynska, Severního Porýní Vestfálska a Dolního Saska (okrajově i do Saska a Saska Anhaltska). Tři z těchto spolkových zemí se chlubí jednou či vícerem obcí, které jsou podle určitých měření středem Německa. My navštívíme obec Krebeck u Göttingenu v pohoří Eichsfeld, kde je střed Německa označen destičkou s informativním textem z r. 1991. V sousedním Durynsku se tímto titulem chlubí 5 obcí: Flinsberg, Niederorla, Silberhausen, Bischofroda a Landstreit.V Hesensku to je osada Besse (obec Edermünde) u Kasselu.
Střední část Německa se může pochlubit příjemnou kopcovitou krajinou, malebnými městečky s hrázděnými domy, výstavnými zámky i malebnými zříceninami hradů. Za východisko jsme si vybrali město Kassel v severní části Hesenska vzdálené 450 km od Prahy, kde budeme bydlet 3 noci. Zájezd organizujeme v půlce května, v ideální čas pro putování za krásami přírody i za památkami.

1. den: odjezd v 6.20 h od stanice metra A Dejvická. České území opustíme na hřebeni Krušných hor a u města Chemnitz najedeme na dálnici, mineme Jenu, Výmar i Erfurt a ještě v srdci Durynska zastavíme ve městě Gotha, historickém sídlu vévodství Sachsen-Gotha (1640-1918).. Stojí zde údajně největší raně barokní zámek v Německu - Friedenstein z r.1654, s 365 pokoji, uvnitř četná muzea. V rámci naší zastávky můžete bez zámeckého průvodce navštívit jeho interiéry, např. zámecké komnaty, Festsaal, audienční síň, divadlo, v rámci interiérů jsou i umělecké sbírky. Zámek je obklopen zámeckým parkem s pavilóny (oranžerie, Teeschlösschen) . V centru města je protáhlé náměstí s radnicí z 16.stol., domem Lukáše Cranacha a špitálem Máří Magdaleny; poblíž pozdně gotický halový kostel Margarethenkirche. Na naší trase mineme město Bad Langensalza a pojedeme nedaleko vsi Niderdorla (jeden ze středů Německa). Dalším cílem je středověký Mühlhausen, který je po úspěšné renovaci oblíbeným cílem turistů. Připomíná se již r.967, svobodné říšské město, působiště Tomáše Müntzera. Stojí zde 11 gotických kostelů, mezi nimi vyniká Marienkirche, který je 2.největší v Durynsku (cenné varhany). Dochovaly se 2700 m dlouhé hradby – vyhlídka z věže Rabentor. Upoutá i radnice. V blízkosti města národní park Hainich, rozsáhlé bukové porosty.U Wanfriedu přejedeme do Hesenska a krátce zastavíme v městečku Eschwege. Tady uvidíme množství dochovaným hrázděných domů, je zde i markraběcí zámek a teče tu říčka Werra, jeden pramených toků Vesery). Již po dálnici zajímavou krajinou pohoří Meissner (bazaltové skály, výhledový Kalbe, 720 m; hluboké údolí Schwalbenthal). A k večeru dojedeme do Kasselu, historicky lantkraběcí sídlo, nyní metropole severního Hesenska na řece Fulda. Bohatý kulturní život: tradice bratří Grimmů, Hesenské zemské muzeum, Nová galérie, Fredericanum. Obchodní centrum, nejstarší pěší zóna v Německu. Termální prameny a lázně. Průmyslová tradice, parní stroj, Denis Papin. Centrum města silně utrpělo za 2.světové války.

2.den: po snídani do starobylého města Fritzlar nad řekou Eder. Navštívíme gotický dóm ze 13.stol., uvnitř románská krypta s románskými hlavicemi sloupů, křížová chodba; rekonstrukce dómu skončila na konci r. 2022. Doporučujeme i navštívit pokladnici dómu. Náměstí s hrázděnými domy, kašna, socha Rolanda; dochované hradby a bašty, zajímavé městské muzeum.V lesnaté krajině navštívíme klášterní objekt Haina (raně gotická stavba, kostel, křížová chodba, bývalý klášter cisterciáků). Městečko Frankenberg: radnice s 10 věžemi, mariánská kaple v kostele Liebfrauenkirche.Údolím Ederu přijíždíme do národního parku Kellerwald-Edersee a podél přehradní nádrže do malebného místa Kirche im See.
Vysoko nad přehradní nádrží Edersee stojí zámek Waldeck, část využívána jako hotel. Výhledy. Pak k mohutné přehradní hrázi). Na závěr zastávka v nádherném zámeckém parku na okraji Kasselu (UNESCO), v jeho rámci i klasicistický zámek Wilhelmshöhe s uměleckými sbírkami, v parku četné pavilóny, cenné dřeviny, umělá zřícenina Löwenburg a v nejvyšším bodě, kam stoupá 842 schodů, stojí 10 m vysoká socha Herkula. Návrat do hotelu.

3.den: naší první zastávkou bude Bad Arolsen (do r.1929 hlavní město svobodného státu Waldeck. K vidění je zde zajímavý židovský hřbitov. Hlavní pozoruhodností je rezidenční barokní knížecí zámek (1714-1728, podle vzoru Versailles) s cennými interiéry, knihovnou, muzeem a kaplí, určitě stojí za prohlídku (se zámeckým průvodcem). Na chvíli zavítáme do Vestfálska do starobylého Paderbornu (v r.799 zde hledal ochranu papež Lev III. u franckého krále Karla Velikého). Hlavní památkou je; románskogotický dóm s nádherným portálem, kryptou s hrobem sv. Liboria, křížovou chodbou. K dómu přiléhá budova s dómským pokladem. V sousedství stojí stará falc z časů Karla Velikého a Jindřicha II. (zajímavá muzeální expozice). Ve městě vyvěrá na 200 pramenů –tzv. Paderquellen. O jeho významu svědčí četné románské, gotické i barokní kostely, i zde uvidíte hrázděné domy a radnici ze 16.st.). Delší přejezd nás zavede do malebného městečka Trendelburg (na pískovcovém skalním bloku hrad, poutní kostel Gottsbüren). Sjedeme do údolí Vesery a zanedlouho do města Hannöversch Münden (skvělá hrázděná architektura 400 městských domů; radnice ve stylu veserské renesance; most přes Werru ze 14.stol.; zámek Welfenschloss též ve stylu veserské renesance;, třílodní halový kostel sv.Blažeje; soutokem Werry a Fuldy vzniká Vesera). Po dálnici návrat do Kasselu.

4.den: první prohlídka posledního dne bude zasvěcena univerzitnímu dolnosaskému Göttingenu (do čtveřice nejvýznamnějších středověkých německých univerzit patří dále Tübingen, Heidelberg a Marburg). Založil ji r. 1737 hannoverský kurfiřt a anglický král Jiří (Georg). Symbolem města je radnice ze 14.-15.st. a před ní secesní kašna Gänseliesen (vyzdobená po úspěšně složených zkouškách). Aula univerzity, u ní pomník Viléma IV. Vierkirchenblick, odtud z jednoho místa vidíte 4 kostely. V kopcovitém Eichsfeldu se zastavíme ve středu Německa ve vsi Krebeck. Pak dorazíme do malebného Duderstadtu, kde stojí na 500 hrázděných domů. Zčásti se dochovaly i hradby, pěkná je radnice a jsou zde i 2 gotické kostely. Od pohoří Harz se dostaneme do průmyslové oblasti při řece Sále v blízkosti Halle. Poslední zastávka bude patřit staroslavnému městu Merseburg, od 10.st. biskupské sídlo na hranici slovanských území a od r. 1658 rezidence vévodů Sachsen-Merseburg.Ve zdejším dómu byl korunován český král Přemysl Otakar I.Krypta s hrobkami je románská, hlavní loď raně gotická, v ní bronzová kazatelna a náhrobek krále Rudolfa Švábského. Součástí areálu je rozlehlá stavba zámku a kapitulní dům. Návrat do Prahy v ose Lipsko, Drážďany, Ústí nad Labem.